Vi riskutbildar på Kristinehedsbanan:

 

Göteborg


Akademins Trafikcenter                                      Mölndals trafikskola

031-212427                                                            031-271147

info@atcenter.se                                                    info@molndalstrafikskola.se


Moderna Trafikskolan                                          Västra Frölunda Bilskola

031-806888                                                            031-456763

info@modernatrafikskola.se                                   v.frolundabilskola@comhem.se


Kungsbacka


Kungsbacka Trafikskola                                       Akademins Trafikskola               

0300-13494                                                             031-212427

info@kungsbackatrafikskola.se                              info@atcenter.seVarberg

POS Trafikskola AB                                              Rustans Trafikskola
0340-13610                                                             0340-18205     
oskar@postrafikvbg.se                                            rustans@telia.com

 

Sellergrens Trafikskola AB                                  Trafikcenter
070-2128581                                                           0340-19935               

sellergren.trafikskola@gmail.com                           trafikcenter@telia.com               

 

                                      

Varbergs Trafikskola                                            Din Trafikskola
0340-10431                                                            0340-627115

info@varbergs-trafikskola.se                                  dintrafikskola@telia.com
               

              


Körskolan i Varberg                                               IT Trafikskola

0340-770277                                                            0730-360944               

info@korskolanvarberg.se                                       info@ittrafikskola.se

      

Falkenberg

Murtans Trafikskola AB                                       Nya Trafikskolan
0346-711495                                                          0346-17321
info@murtans.se                                                    info@nyatrafikskolan.net              

JR:s Trafikskola                                                  Falkenbergs Trafikskola                                  
0346-82990                                                          0346-82990                                                              
info@falkenbergs.se                                             info@falkenbergs.se

                

Bilskolan

0346-711531

info@falkenbergs.se              


Ljungby

Jockes Trafikskola                                            Ingos Traffic Corner
0705-916445                                                       0708-773553
joakim.rooth@telia.com                                       trafficcorner3@gmail.com                    

               

Halmstad

Ahlbäcks Trafikskola                                          Nyhems Trafikskola
035-211111                                                           035-213501                                

kontoret@ahlbacks.se                                          info@nyhemstrafikskola.se
                                             

Halmstad Trafikskola                                          Körkortscenter
035-103200                                                           035-122122
info@halmstadtrafikskola.se                                 info@korkortcenter.com              


Brogatans trafikskola                                          Activ Trafic
035-10 10 10                                                          035-106660                

info@brogatanstrafiskola.se                                   info@activtrafic.se               

 

Vallås Trafikskola                                                 City Trafikskola   

070-7108341                                                          035-101077 

vallastrafikskola@yahoo.se                                    info@citytrafikskolahalmstad.se     


Fartvindens Trafikskola

035-214215

info@fartvinden.se            


Laholm

Halmstads Trafikskola                                          Pilens Trafikskola

0430-14600                                                             0430-13020

info@halmstadtrafikskola.se                                   info@pilenstrafikskola.se


Båstad

Akademins Trafikcenter

0431-411313

info@atcenter.se


Ängelholm 

Berndtssons Trafikskola                      Hedis Trafikskola
0431-80850                                             0730-670716

info@berndtssons.nu                              info@hedistrafikskola.se

                


City Trafikskola                                     Affes Trafikskola
0431-10547                                             0431-17800     

info@citytrafik.nu                                     info@affes.se
                               

              

Helsingborg                                                   

Drive In Trafikskola                                Karl Eriks Trafikskola           

042-212829                                              042-140051

info@drive-in.se                                       info@karleriks.nu

 

City Trafikskola                                      Olympia Trafikskola           

 042-282979                                             042-210800        

 info@trafikskolancity.se                          info@olympiatrafikskola.se           


Hässleholm

TT Trafikteamet

0451-840 40

info@trafikteamet.se