Vi som jobbar på Kristinehedsbanan är Mats, Mia Pia och Åke. Mats och Åke är godkända av Transportstyrelsen som lärare vid trafikövningsplats och har dessutom arbetat som trafiklärare tidigare. Vi har lång erfarenhet av trafikantutbildningar av olika slag och vet väl, vilka krav samhället ställer på Dig och oss för att Din riskutbildning ska vara godkänd.

 

Mats är banchef och lärare, och den som ansvarar för att utbildningen bedrivs på det sätt, som Transportstyrelsen kräver.

Mia Pia är receptionist, och den Du i första hand talar med, då Du ringer till oss.

Åke är lärare på banan, och kanske den Du möter, när Du kommer till oss för Din riskutbildning.

 

Vissa tider på året tar vi hjälp av extra-lärare för att inte få för långa köer. Självklart är också dessa lärare godkända av Transportstyrelsen för att undervisa på banan. Går Du på trafikskola har de egna godkända lärare, som åker med dig till banan, och som sedan ansvarar för att utbildningen på banan blir korrekt.

Utbildningen

Riskutbildningen är en obligatorisk del av Din trafikantutbildning som Du inte har möjlighet att ”välja bort”. Alla som tar körkort behörighet A eller B (MC eller Bil) är skyldiga att delta. Detta bör ske så sent som möjligt i körkortsutbildningen dvs. strax före provdagen. Utbildningens längd och innehåll är bestämd av Transportstyrelsen och är inget som vi eller Din lärare kan påverka.

 

Miljö

All MC-körning påverkar, genom CO2-utsläppen, växthuseffekten och därmed också vårt klimat. Detta gäller givetvis också riskutbildningen på banan. Med omtanke om vår framtida miljö har vi därför valt att klimatkompensera samtliga CO2-utsläpp som våra motorcyklar genererar under Din utbildning. Detta innebär, att Din utbildning på banan är klimatneutral och bidrar alltså inte till att öka dessa utsläpp. Kör Du dessutom klokt och förståndigt, när Du har fått Ditt körkort, kan Du vara med och hjälpa till att ytterligare minska växthuseffektens skadeverkningar. Vad gälla våra bilar så kör vi med Nissan Leaf elbil.